Β1

Bkatigor

Κατηγορία Β1:

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη. 

Β

Bkatigor

 

Κατηγορία Β:

 

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

ΒΕ ή Β96  

Κατηγορία ΒΕ ή Β96:

 

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας, τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

 Σημείωση:   

 

 

 

 

Η κείμενη νομοθεσία για την κατηγορία Β1 και Β προβλέπει κατ’ ελάχιστο: 

  • 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
  • 25 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας

Σε περίπτωση Κατηγορρίας ΒΕ ή Β96, 7 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού με επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο φορτίο.

 

 Παρατήρηση:     

Τα οχήματα στις φωτογραφίες ανήκουν στον στόλο οχημάτων του Μπαϊρακτάρη Έραστου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής μας είτε από το να μας επισκεφτείτε από κοντά.

 

Επιστροφή