/!\  Σημαντικές Οδηγίες χρήσης των μαθημάτων  /!\

Για να ολοκληρωθεί το κάθε μάθημα θα πρέπει σε κάθε ερώτηση να βρεθεί και να πατηθεί η σωστή απάντηση.

Κατά την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου μπορείτε να δείτε το ποσοστό και το σύνολο των σωστών απαντήσεων που έχετε δώσει.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε το κεφάλαιο της ενότητας που σας ενδιαφέρει.

 


Μαθήματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης ΣΕΚΑΜ


Εθνικές Εμπορευματικές


Διεθνείς Εμπορευματικές


Κεφ. 1: Στοιχεία Αστικού Δικαίου

Κεφ. 2Στοιχεία Δικαίου

Κεφ. 3: Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Κεφ. 4: Στοιχεια Φορολογικού Δικαίου

Κεφ. 5: Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης

Κεφ. 6: Πρόσβαση στην Αγορά

Κεφ. 7: Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση

Κεφ. 8: Οδική Ασφάλεια

 

Τεστ κεφ. 1-8

 

 


Κεφ. 1
:Στοιχεία Αστικού Δικαίου

Κεφ. 2: Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Κεφ. 3: Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης

Κεφ. 4: Πρόσβαση στην Αγορά

Κεφ. 5: Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση

Κεφ. 6: Οδική Ασφάλεια

Τεστ κεφ. 1-6


Κεφ. 7Πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με ΠΕΙ οδηγών φορτηγών

 

 


Εθνικές Επιβατικές


Διεθνείς Επιβατικές


Κεφ. 1
: Στοιχεία Αστικού Δικαίου

Κεφ. 2: Στοιχεία Δικαίου

Κεφ. 3: Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Κεφ. 4: Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

Κεφ. 5: Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης

Κεφ. 6: Πρόσβαση στην Αγορά

Κεφ. 7: Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση

Κεφ. 8: Οδική Ασφάλεια

Τεστ κεφ. 1-8

 


Κεφ. 1
: Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Κεφ. 2Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

Κεφ. 3Πρόσβαση στην Αγορά

Κεφ. 4: Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση

Κεφ. 5Οδική Ασφάλεια

Τεστ κεφ. 1-5

 

Κεφ. 6Πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με ΠΕΙ οδηγών λεωφορείων