ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

(Α) Στοιχεία Αστικού Δικαίου - 4 Περιπτώσεις

1.  Ο ταξιδιωτικός πράκτορας ΑΒ τηλεφωνεί στο σπίτι του ιδιοκτήτη τουριστικού λεωφορείου (πούλμαν) για να ζητήσει μεταφορά 40 επιβατών σε συνέδριο που θα γίνει την επόμενη ημέρα στους Δελφούς. Στο τηλέφωνο απαντά η γυναίκα του μεταφορέα που είναι νοικοκυρά. Αυτή συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους του ΑΒ, δηλαδή: τόπος επιβίβασης Σύνταγμα, ώρα 8.00 π.μ., άφιξη στους Δελφούς στις 9.30 π.μ. και επιστροφή στην Αθήνα στις 19.30.

Η γυναίκα του μεταφορέα ξεχνάει τη συμφωνία. Ο μεταφορέας δεν πηγαίνει στον συμφωνημένο τόπο για παραλαβή των επιβατών.

Οι σύνεδροι φθάνουν καθυστερημένοι με άλλο μέσο στους Δελφούς με αποτέλεσμα να μην κάνουν τις επιστημονικές ανακοινώσεις που ήθελαν και να υποστούν ζημιά επαγγελματική.

α) Υπάρχει ή όχι ευθύνη του μεταφορέα και γιατί;

β) Ποιο άλλο πρόσωπο μπορεί να έχει ευθύνη και γιατί;

Απάντηση

α) Δεν υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα γιατί δεν υπάρχει έγκυρη σύμβαση μεταφοράς επιβατών. Η γυναίκα του μεταφορέα δεν είναι πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του (υπάλληλος, αντιπρόσωπος κλπ).

β) Ο ταξιδιωτικός πράκτορας ευθύνεται απέναντι στους επιβάτες γιατί αυτός έχει συμφωνήσει με τους επιβάτες τη μεταφορά στους Δελφούς.

Σημεία αξιολόγησης

α) σύνολο (12 βαθμοί): δεν υπάρχει ευθύνη (10 βαθμοί), η γυναίκα δεν ενεργεί για λογαριασμό του (2 βαθμοί)

β) (8 βαθμοί)

2.  Λεωφορείο της ΕΘΕΛ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα (κέντρο) - Μενίδι. Στη διαδρομή και στη στάση Πηγαδάκι παραλαμβάνει καθημερινά μαθητές του εκεί δημοτικού και γυμνασίου με προορισμό δύο ή τρεις στάσεις μακρύτερα για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι μαθητές καταβάλλουν την αξία του εισιτηρίου.

Ερώτηση:

α. Υπάρχει έγκυρη σύμβαση μεταφοράς επιβατών, μεταξύ ποίων προσώπων και γιατί;

β. Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι καταφατική τι είδους σύμβαση είναι αυτή, και πώς καθορίζονται οι όροι της;

Απάντηση

α. Υπάρχει σύμβαση μεταφοράς επιβατών μεταξύ μεταφορέα "ΕΘΕΛ" που εκπροσωπείται από τον οδηγό του οχήματος και του μαθητή παρόλο που αυτός είναι ανήλικος και δεν έχει ικανότητα να κάνει συμβάσεις. Η σύμβαση αυτή είναι έγκυρη γιατί στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα που καθιερώθηκαν από την ανάγκη διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού.

β. Το είδος της σύμβασης είναι σύμβαση προσχωρήσεως γιατί η ΕΘΕΛ καθορίζει τους όρους και ο επιβάτης τους αποδέχεται μπαίνοντας στο λεωφορείο και καταβάλλοντας το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Σημεία αξιολόγησης:

α) σύνολο (14) βαθμοί: υπάρχει σύμβαση μεταφοράς (5 βαθμοί), μεταξύ (2 βαθμοί), μαθητής ανήλικος (2 βαθμοί), πραγματικά γεγονότα (5 βαθμοί).

β ) σύνολο (6) βαθμοί: σύμβαση προσχωρήσεως (3 βαθμοί), πώς καθορίζονται οι όροι (3 βαθμοί).

3.  Ο μεταφορέας κάνει προφορική σύμβαση μεταφοράς επιβατών με το σύλλογο  των απανταχού Κερκυραίων για 3ήμερο ταξίδι στην έκθεση Θεσσαλονίκης.Η σύμβαση είναι έγκυρη. Στο ταξίδι ο οδηγός αφαιρεί μέρος των αποσκευών. Ο μεταφορέας αγνοεί τη πράξη του οδηγού του.

α) Ποιος ευθύνεται για την απώλεια των αποσκευών και γιατί;

β) ποιο είναι το είδος της ευθύνης του καθενός;

Απάντηση

α) Ευθύνεται ο μεταφορέας γιατί αυτός έκανε τη σύμβαση μεταφοράς με το Σύλλογο και  ο οδηγός ως προστηθείς του μεταφορέα.

β) Ο μεταφορέας ευθύνεται σε αποζημίωση των επιβατών των οποίων χάθηκαν οι αποσκευές, ο οδηγός ευθύνεται για αποζημίωση του μεταφορέα και έχει ποινική ευθύνη για κλοπή εφόσον αυτό αποδειχθεί στο ποινικό δικαστήριο

Σημεία αξιολόγησης:

α) σύνολο (11) βαθμοί: ο μεταφορέας (5 βαθμοί), γιατί (3 βαθμοί), οδηγός προστηθείς (3 βαθμοί).

β) σύνολο (9) βαθμοί: αποζημίωση μεταφορέα (3 βαθμοί), οδηγού (2 βαθμοί), ποινική ευθύνη (4 βαθμοί).

4. Σύμβαση μεταφοράς επιβατών μεταξύ ταξιδιωτικού πράκτορα και μεταφορέα τουριστικού λεωφορείου (πούλμαν). Η μεταφορά είναι ασφαλισμένη από τον πράκτορα για κάθε μορφή ζημιάς (τραυματισμό επιβατών, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών, καθυστερήσεις κλπ) στην ασφαλιστική εταιρεία "ΒΗΤΑ". Ο οδηγός από την προσπάθειά του να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, βγαίνει από την πορεία και προσκρούει σε ανάχωμα του δρόμου. Ελαφροί τραυματισμοί πολλών επιβατών, καθυστέρηση με αποτέλεσμα να χάσουν οι επιβάτες το αεροπλάνο, αναμονή σε αεροδρόμιο κλπ.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, από ποιους, εναντίον ποιών και με ποια σειρά;

Απάντηση

α. Οι επιβάτες στρέφονται στον ταξιδιωτικό πράκτορα. Αυτός παραπέμπει στην ασφαλιστική "ΒΗΤΑ".

β. Η "ΒΗΤΑ" πληρώνει τις αποζημιώσεις.

γ. Αγωγή της ασφαλιστικής "ΒΗΤΑ" εναντίον του μεταφορέα και του οδηγού με αντικείμενο την αποζημίωση που κατέβαλε αυτή στους επιβάτες.

δ. Ο μεταφορέας αφού καταβάλλει στην ασφαλιστική "ΒΗΤΑ" την αποζημίωση, στρέφεται εναντίον του οδηγού.

Σημεία Αξιολόγησης:

α) Σύνολο (8) βαθμοί: κατά του ταξιδιωτικού πράκτορα (5 βαθμοί), ασφαλιστική (3 βαθμοί)

β) Σύνολο (4) βαθμοί

γ) Σύνολο (4) βαθμοί

δ) Σύνολο (4) βαθμοί

(Β) Στοιχεία Δικαίου - 3 Περιπτώσεις

5. Ανάμεσα στους Α, Β και Γ υπάρχει ομόρρυθμη εταιρεία. Στο καταστατικό της εταιρείας περιέχεται μεταξύ άλλων και ο ακόλουθος όρος: η επωνυμία θα είναι "Α και Σία". Η επωνυμία αυτή, ωστόσο, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην περίληψη του καταστατικού, που δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

α. Είναι νόμιμη η σύσταση της εταιρείας;

β. Ποια μπορεί να είναι η επωνυμία της εταιρείας;

Απάντηση

α. Η σύσταση της εταιρείας είναι νόμιμη, παρά το γεγονός ότι η επωνυμία της εταιρείας ("Α και Σία") δεν συμπεριλήφθηκε στην περίληψη του καταστατικού, που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο. Επωνυμία που δεν έχει δημοσιευθεί για τους τρίτους είναι σαν να μην έχει ορισθεί.

β. Στην περίπτωση αυτή, οι τρίτοι που δεν γνωρίζουν την επωνυμία της εταιρείας (πράγμα σπάνιο), μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία χρησιμοποιώντας ως επωνυμία της τα ονόματα όλων των εταίρων. Το σημαντικό εν προκειμένω είναι να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα της εταιρείας. Και τέτοιες αμφιβολίες δεν γεννώνται, όταν χρησιμοποιούνται τα ονόματα όλων των εταίρων.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντηση α: Νόμιμη σύσταση της εταιρείας (3), συνέπεια που έχει η μη δημοσίευση της επωνυμίας έναντι τρίτων (7).

Απάντηση β: Χρησιμοποίηση όλων των ονομάτων των εταίρων ως εταιρική επωνυμία (10).

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας συγκαλεί γενική συνέλευση με θέμα τη λύση της εταιρείας. Στη γενική συνέλευση προσήλθαν δύο μέτοχοι, που εκπροσωπούν μαζί πενήντα ένα στα εκατό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. α. Μπορεί να λειτουργήσει η γενική συνέλευση;

β. Ποια γενική συνέλευση είναι αρμόδια για τη λύση της εταιρείας;

Απάντηση

α. Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λειτουργήσει και πρέπει να ματαιωθεί, αφού οι μέτοχοι που προσήλθαν στη γενική συνέλευση εκπροσωπούν μόλις το πενήντα ένα στα εκατό του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β. Αρμόδια για τη λύση της εταιρείας είναι η εξαιρετική γενική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του καταβλημένου κεφαλαίου.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντηση α: αδυναμία λειτουργίας της γενικής συνέλευσης (2), αιτιολογία (4)

Απάντηση β: εξαιρετική γενική συνέλευση (6), απαρτία 2/3 του καταβληθέντος κεφαλαίου (8).

7. Ο Α έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (α.ν. 635/1937). Μετά από λίγα χρόνια, ο Α σχεδιάζει να ασκήσει νέα επαγγελματική δραστηριότητα, παρότι δεν έχει αποκατασταθεί. Υποβάλλει λοιπόν αίτηση στο Επιμελητήριο, για να πάρει άδεια εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής.

α. Μπορεί ο Α να ασκήσει το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής;

β. Θα χορηγήσει την άδεια η αρμόδια αρχή;

Απάντηση:

α. Ο Α δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής. Ο έμπορος που πτωχεύει στερείται του δικαιώματος να ασκεί εμπορία. Το δικαίωμα αυτό το επανακτά, μόλις αποκατασταθεί.

β. Η απαγόρευση άσκησης εμπορίας δεν απευθύνεται μόνο στον έμπορο που πτώχευσε, αλλά και στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας αρχή. Συνεπώς, η αρμόδια αρχή οφείλει να απορρίψει την αίτηση του Α.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντηση α: Ο Α δεν μπορεί να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα (2), στέρηση του δικαιώματος άσκησης εμπορίας από τον πτωχό (6), επανάκτηση δικαιώματος (6)

Απάντηση β: Ισχύς της απαγόρευσης και έναντι της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας αρχής (4), απόρριψη της αίτησης του Α (2).

(Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας - 6 Περιπτώσεις

8. Από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη (μεταφορέα) και του οδηγού (εργαζομένου) προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τους δυο.

Μπορείτε να απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις του εργαζομένου;

Απάντηση

α. Παροχή εργασίας αυτοπροσώπως, στο τόπο, χρόνο και είδος εργασίας που συμφωνήθηκε

β. Υποχρέωση επιμέλειας. Ο εργαζόμενος ευθύνεται για ζημιά που προκάλεσε στον εργοδότη από δόλο ή αμέλεια

γ. Υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εντολές του εργοδότη εφόσον αυτές αφορούν την εργασία και δεν είναι παράνομες και ανήθικες

δ. Υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας δηλ. να φροντίζει τα συμφέροντα της επιχείρησης και να μη μεταφέρει σε τρίτους τα επαγγελματικά μυστικά του εργοδότη.

Σημεία Αξιολόγησης:

α. σύνολο (7) βαθμοί: παροχή εργασίας (3 βαθμοί), αυτοπροσώπως (1 βαθμός), τόπος (1 βαθμός), χρόνος (1 βαθμός), είδος εργασίας (1 βαθμός).

β. σύνολο (4) βαθμοί: υποχρέωση επιμέλειας (2 βαθμοί), λοιπά (2 βαθμοί).

γ. σύνολο (5) βαθμοί: υποχρέωση συμμόρφωσης (3 βαθμοί), αφορούν εργασία (1 βαθμός), παράνομες ανήθικες (1 βαθμός).

δ. σύνολο (4) βαθμοί: υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας (3 βαθμοί), επεξηγήσεις (1 βαθμός).

9. Από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη (μεταφορέα) και του οδηγού (εργαζομένου) προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τους δυο.

Μπορείτε να απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις του εργοδότη;

Απάντηση

α. Καταβολή των αποδοχών που συμφωνήθηκαν ή προβλέπονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

β. Υποχρέωση πρόνοιας που περιλαμβάνει:

       - την κοινωνική ασφάλιση του εργαζομένου

       - την λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

       - την ίση μεταχείριση κλπ.

γ. Χορήγηση των κανονικών αδειών, τήρηση των ωρών απασχόλησης

δ. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου

Σημεία Αξιολόγησης:

α.         (6) βαθμοί

β.         σύνολο (5) βαθμοί: υποχρέωση πρόνοιας (2 βαθμοί), κοινωνική ασφάλιση (1 βαθμός), υγιεινή και ασφάλεια (1 βαθμός), ίση μεταχείριση (1 βαθμός).

γ.         (5) βαθμοί

δ.         (4) βαθμοί

10. Ο οδηγός Κ.Α.  προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη τουριστικού γραφείου Ν.Κ. με σύμβαση εργασίας αορίστου διαρκείας για να οδηγεί ένα συγκεκριμένο ΛΔΧ. Ο Κ.Α. εργάζεται για τον εργοδότη Ν.Κ. 2 χρόνια και εκτελεί την εργασία του ικανοποιητικά. Ξαφνικά και αναίτια ο Ν.Κ. αναθέτει την οδήγηση του συγκεκριμένου ΛΔΧ στον ανηψιό του και υποβιβάζει τον οδηγό Κ.Α. σε βοηθό, με αποτέλεσμα να έχει αυτός πιο κουραστική εργασία και χαμηλότερες αποδοχές. Η πράξη αυτή του εργοδότη θεωρείται "μονομερής βλαπτική μεταβολή των ορών της σύμβασης εργασίας". Τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος με βάση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας;

Απάντηση

Ο οδηγός έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

α. Να δεχθεί τη μεταβολή οπότε δημιουργείται νέα σύμβαση εργασίας με τους νέους όρους.

β. Να αρνηθεί τη μεταβολή, να τη θεωρήσει καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη και να ζητήσει δικαστικώς τη νόμιμη αποζημίωση καθώς και τους μισθούς μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Σημείο Αξιολόγησης:

α. Σύνολο (10) βαθμοί: αποδοχή μεταβολής (6 βαθμοί), νέα σύμβαση (4 βαθμοί)

β. σύνολο (10) βαθμοί: άρνηση μεταβολής (4 βαθμοί), καταγγελία σύμβασης (2 βαθμοί), αποζημίωση (2 βαθμοί), μισθοί υπερημερίας (2 βαθμοί).

11. Οδηγός ΛΔΧ εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. Εργάζεται ήδη 10 χρόνια όταν η εργοδότρια εταιρεία τον απολύει ξαφνικά χωρίς να τον ειδοποιήσει και χωρίς να του πληρώσει τη νόμιμη αποζημίωση.

α) Τι δικαιώματα έχει ο οδηγός σ' αυτή την περίπτωση;

β) Πως πρέπει να τα διεκδικήσει;

Απάντηση

α. Δικαιούται έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας καθώς και αποζημίωση.

β. Μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση εργασίας, και να ζητήσει τη μεσολάβηση της με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Επίσης δικαιούται να κάνει αγωγή στο Δικαστήριο για άκυρη απόλυση (έγινε χωρίς έγγραφο και χωρίς την προβλεπόμενη αποζημίωση). Η αγωγή αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ημέρα της απόλυσης.

Σημείο Αξιολόγησης:

α. σύνολο (10) βαθμοί: έγγραφη καταγγελία (5 βαθμοί), αποζημίωση (5 βαθμοί)

β. σύνολο (10) βαθμοί: επιθεώρηση (3 βαθμοί), δικαστήριο (3 βαθμοί), προθεσμία (4 βαθμοί).

12. . Στο ταξιδιωτικό γραφείο "ΦΑΕΘΩΝ ΕΠΕ" εργάζονται 12 οδηγοί που είναι μέλη του Σωματείου Οδηγών Νομού Αττικής. Πέντε (5) από τους οδηγούς αυτούς διεκδικούν αυξήσεις από την επιχείρηση που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύει για τους οδηγούς ΛΔΧ αυτοκινήτων. Η εταιρεία αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημά τους. Αυτοί κάνουν 48ωρη απεργία.

α) Είναι νόμιμη ή όχι η απεργία τους και γιατί;

β) Αν όχι τι συνέπειες έχουν;

Απάντηση

α) Η απεργία τους είναι παράνομη γιατί δεν κηρύχθηκε από τη Συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία ανήκουν.

β) Η απουσία τους από την εργασία αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά και θεωρείται ως μονομερής αποχώρηση από την εργασία χωρίς αποζημίωση.

Σημεία Αξιολόγησης:

α) σύνολο (10) βαθμοί: παράνομη (5) βαθμοί, δεν κηρύχθηκε από συνδικαλιστική οργάνωση (5) βαθμοί.

β) σύνολο (10) βαθμοί: αντισυμβατική συμπεριφορά (5 βαθμοί), μονομερής αποχώρηση (5) βαθμοί.

13. Ο οδηγός λεωφορείου πούλμαν ξεκινάει από την Αθήνα με προορισμό την Καβάλα μεταφέροντας τουρίστες για Θάσο. Ώρα αναχώρησης 8.00 π.μ., ώρα άφιξης στην Καβάλα 17.00.

Στις 24.00 ξεκινάει από Καβάλα για επιστροφή στην Αθήνα.

α. Πότε πρέπει να κάνει το πρώτο διάλειμμα ο οδηγός το αργότερο και επί πόσο χρόνο;

β. Είναι νόμιμο να ξεκινήσει για επιστροφή στις 24.00;

Απάντηση

α. Θα κάνει διάλειμμα στις 12.30 για 45΄

β. Δεν είναι νόμιμο να ξεκινήσει για επιστροφή στις 24.00 γιατί η ημερήσια ανάπαυσή του πρέπει να είναι 11 συνεχείς ώρες ή 9 ώρες μέχρι 3 φορές την εβδομάδα.

Σημεία Αξιολόγησης:

Απάντηση 1: Σύνολο (8) βαθμοί: Πότε θα γίνει διάλειμμα (4) βαθμοί, πόση ώρα (4) βαθμοί.

Απάντηση 2: Σύνολο (12) βαθμοί: ώρες ανάπαυσης (8) βαθμοί, εναλλακτικές περιπτώσεις ανάπαυσης (4) βαθμοί

(Δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου - 2 Περιπτώσεις

14. Ο Α.Β. που είναι οδικός μεταφορέας, υποβάλει δήλωση ΦΠΑ την 30η  Μαΐου για το α΄ τρίμηνο του έτους ποσού €1000,00 δεδομένου ότι από 1ης Μαρτίου έως και 22ης Μαΐου βρισκόταν συνεχώς στο εξωτερικό σε επαγγελματικά ταξίδια.  Ο οικονομικός έφορος της Δ.Ο.Υ. όπου υπεβλήθη η δήλωση επιβάλει πρόστιμο €300,00.

Μπορεί ο Α.Β. να ζητήσει απαλοιφή του προστίμου με αιτιολογία την απουσία του; Αν όχι, ποια ήταν η προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.; Είναι  σωστό το ποσό προστίμου;

Απαντηση

  Α.  Η αιτιολογία της απουσίας δεν γίνεται δεκτή.

  Β.  Ο Α.Β. έπρεπε να είχε αποδώσει τον ΦΠΑ του α΄ τριμήνου έως και την 20η Απριλίου.

  Γ.  (1)Το πρόστιμο που έπρεπε να του επιβληθεί είναι της τάξεως των   €30,00 (2)(1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης)

Αξιολόγηση:  Α: 7 βαθμοί,  Β:7βαθμοί,  Γ:(1)5βαθμοί, (2)1βαθμός

15. Ο Α.Β. αγοράζει αυτοκίνητο Δ.Χ. (όχημα με την άδειά του) από τον Γ.Δ. την 25η Οκτωβρίου (ημέρα μεταβίβασης).  Από την Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει το αυτοκίνητο ζητούν από τον Α.Β. να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για το δ΄τρίμηνο του έτους και τον ΦΠΑ της αξίας του τιμολογίου που εξεδόθη καθώς και το ειδικό τέλος μεταβίβασης.  Ο Α.Β. αρνείται. Πράττει σωστά ή όχι και γιατί; Να ληφθεί υπόψη ότι ο Γ.Δ. έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

Απαντηση

Α. Ο Α.Β. σωστά αρνείται να καταβάλει τα ποσά που του ζητά η Δ.Ο.Υ. γιατί:

1. (α)Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σε ετήσια βάση (όχι τριμηνιαία) (β)και ως προκαταβαλλόμενα είχαν πληρωθεί από τον Γ.Δ.

2. (α)Επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης  Δ.Χ. αυτοκινήτων (με την άδειά τους) δεν υπολογίζεται ΦΠΑ, αλλά  χαρτόσημο (β)που βαρύνει τον αγοραστή.

3. Το ειδικό τέλος μεταβίβασης βαρύνει τον πωλητή και βεβαιώνεται στο όνομά του από την Δ.Ο.Υ. 

Αξιολόγηση: Α:2βαθμοί, 1.α:3βαθμοί,1.β:3βαθμοί,    2.α:4βαθμοί,2.β:2βαθμοί,      3.α:4βαθμοί,3.β:2βαθμοί

 

(Ε) Εμπορική Και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Της Επιχείρησης - 3 Περιπτώσεις

 

16. Ο Ε.Ζ. εμφανίζεται την 15/11/2006 στην Εθνική Τράπεζα και ζητά να εισπράξει το αντίτιμο μιας επιταγής Τράπεζας Πειραιώς αξίας €1785,00 που έχει στα χέρια του με ημερομηνία έκδοσης 30/12/2006 και εκδότη τον Α.Β. σε διαταγή Γ.Δ. ο οποίος την έχει οπισθογραφήσει μεταβιβάζοντάς την στον Ε.Ζ. Είναι νόμιμη η κατοχή της επιταγής από τον Ε.Ζ.; Αν ναι μπορεί να την εισπράξει από το κατάστημα που απευθύνθηκε δεδομένου ότι η ημερομηνία έκδοσής της είναι μεταγενέστερη;

Απαντηση

Α. Ο Ε.Ζ. καλώς κατέχει την επιταγή αφού του έχει μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση από τον Γ.Δ. , σε διαταγή του οποίου την είχε εκδώσει ο Α.Β.

Β.1. Ο Ε.Ζ. μπορεσεί να εισπράξει την επιταγή πρέπει να απευθυνθεί σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που είναι και η τράπεζα που χορήγησε το φύλο επιταγής στον εκδότη Α.Β.

Β.2. . Ο Ε.Ζ. μπορεί να εισπράξει την επιταγή με την εμφάνισή της ανεξάρτητα αν η ημερομηνία έκδοσής της είναι μεταγενέστερη

Αξιολόγηση:   Α.  8βαθμοί,   Β.1. 6βαθμοί,   Β.2. 6βαθμοί

17. Ο A.B. παραλαμβάνει την 15η Φεβρουαρίου από το ασφαλιστή του (ασφαλιστικό πράκτορα) Γ.Δ. το εξάμηνης διάρκειας ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Δ.Χ. λεωφορείου του για την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων με έναρξη ισχύος την 20η Φεβρουαρίου που εξέδωσε η ασφαλιστική εταιρία INTERNATIONAL INSURANCE.      Ο Α.Β. καταβάλει το αντίτιμο του συμβολαίου στον Γ.Δ.. Την 1η Μαρτίου αντικαθιστά το λεωφορείο του με άλλο (διατηρώντας τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας) αυξάνοντας τις θέσεις καθημένων από 46 σε 54 και μειώνοντας τους φορολογήσιμους ίππους από 84 σε 69. Οφείλει ο Α.Β. να δηλώσει την αλλαγή του οχήματος δεδομένης της διατήρησης του ίδιου αριθμού κυκλοφορίας και αν ναι οφείλει υπάρχει διαφορά στα ασφάλιστρα και για ποιο λόγο;

Απάντηση

1.   (α)Ο Α.Β. οφείλει να δηλώσει στην ασφαλιστική εταιρία τα στοιχεία του νέου οχήματος (β)και να παραλάβει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 2. (α)Δεδομένης της αύξησης των θέσεων οφείλει διαφορά επί πλέον ασφαλίστρων (β)καθώς τα ασφάλιστρα στα λεωφορεία Δ.Χ. υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των θέσεων και όχι την ιπποδύναμη.

Αξιολόγηση: 1.(α) 6βαθμοί, 1.(β) 2βαθμοί, 2(α) 6βαθμοί, 2(β) 6βαθμοί

18. O A.B. οδικός μεταφορέας συμβάλλεται με την ΧΨ Leasing από την οποία μισθώνει με τριετή σύμβαση με δόσεις καταβλητέες ανά μήνα, όχημα το οποίο ταξινομεί και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας ΔΧ με βάση το δικαίωμα που είχε από το προηγούμενο όχημα που κατείχε. Στην πράξη αποδεικνύεται  ότι το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί είναι υψηλό και ο Α.Β. δεν μπορεί να το πληρώσει. Τι δυνατότητες υπάρχουν για τον Α.Β. ώστε να απεμπλακεί από την δεινή θέση που βρίσκεται;

Απάντηση

Α. (1)Ο Α.Β. μπορεί να ζητήσει αλλαγή της σύμβασής του από τριετή σε τετραετή ή πενταετή, ώστε να μειωθεί το ποσό της μηνιαίας δόσης, (2)με την προϋπόθεση ότι έχει την δυνατότητα να καταβάλει το μίσθωμα που αναλογεί.

Β. (1)Εφόσον δεν έχει τέτοια δυνατότητα μπορεί να παραιτηθεί από την σύμβαση, (2)οπότε χάνει όσα μισθώματα έχει καταβάλει.

Γ.  (1)Μπορεί να προτείνει να διαδεχθεί την σύμβαση άλλος μισθωτής (2) με τον οποίο μπορεί να έλθει πιθανόν σε συμφωνία ώστε να εισπράξει απ αυτόν μέρος ή όλα τα μισθώματα που έως τώρα κατέβαλε.

Δ. (1)Τα παραπάνω μπορεί να γίνουν με σύμφωνη γνώμη της ΧΨ Leasing, (2) η οποία διατηρεί το δικαίωμα όταν ο μισθωτής δεν καταβάλει μισθώματα να καταγγείλει την σύμβαση και να αφαιρέσει το μίσθιο.

Αξιολόγηση: Α: (1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί  -  Β: (1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί                                               Γ:(1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί  -  Δ: (1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί

 

(ΣΤ) Πρόσβαση Στην Αγορά - 2 Περιπτώσεις

 

19. Ανώνυμη εταιρεία, δραστηριοποιούμενη βάσει του καταστατικού της αποκλειστικά στο πεδίο της εκμίσθωσης ιστιοπλοϊκών σκαφών, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, επιπροσθέτως σε τοπικές εκδρομές επιβατών στα νησιά της Ελλάδας. Η Α.Ε. επιθυμεί να εξυπηρετήσει τις μεταφορές αυτές με δύο ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία, με διευθύνοντα τις μεταφορικές δραστηριότητες τον αντιπρόεδρο της Α.Ε.

            α) Είναι δυνατή η επέκταση των δραστηριοτήτων της Α.Ε. με άλλο αντικείμενο δραστηριότητας και στις μεταφορές επιβατών; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.

            β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες - προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η δραστηριοποίηση της Α.Ε. στις ως άνω μεταφορές επιβατών;

Απάντηση

α) Βάσει του ν.2190/1920 οι Α.Ε. ονομάζονται εκ του νόμου εμπορικές εταιρείες οπότε μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση της τροποποίησης του καταστατικού της.

β) Η Α. Ε., θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες (όχι απαραίτητα με τη σειρά απαρίθμησης τους):

     i.     Τροποποίηση καταστατικού.

     ii.     Αίτηση προς τον Ε.Ο.Τ. για τη χορήγηση  ειδικού σήματος λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού.

    iii.     Αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της έδρας της Α.Ε. για την απόκτηση της άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών (εθνικών & διεθνών μεταφορών). Για να ορισθεί να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της Α.Ε. ο αντιπρόεδρος της θα πρέπει να αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Οι τρεις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών είναι η οικονομική επιφάνεια της Α.Ε. ύψους 14.000 € (για δύο τουριστικά λεωφορεία), η επαγγελματική επάρκεια (βάσει του Π.Ε.Ε.) και η αξιοπιστία του αντιπροέδρου της Α.Ε. (βάσει αντιγράφου ποινικού μητρώου).

   iv.    Αγορά ενάριθμων τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. (δηλαδή μετά του δικαιώματος των λεωφορείων) από τουριστικό γραφείο ή Τ.Ε.Ο.Μ.

  

 Σημεία αξιολόγησης:

α) 7 μονάδες (εφόσον η απάντηση δεν περιλαμβάνει την τροποποίηση του καταστατικού η βαθμολογία είναι 3 μονάδες)

β) i) τροποποίηση καταστατικού: 3 μονάδες

    ii) αίτηση προς τον ΕΟΤ: 3 μονάδες

     iii) απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα: 5 μονάδες / οι διευκρινίσεις για την οικονομική επιφάνεια, την αξιοπιστία & την επαγγελματική επάρκεια βαθμολογούνται με 1 μονάδα (από τις πέντε συνολικά) η κάθε μία.

    iv) αγορά ενάριθμων λεωφορείων: 2 μονάδες.

20. Ιδιωτικός υπάλληλος στην Ελλάδα κληρονομεί τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. Ποιες είναι διαδοχικά οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί προκειμένου να ταξινομήσει το υπόψη λεωφορείο επ' ονόματι του (ατομική τουριστική επιχείρηση οδικών μεταφορών);

 Απάντηση

Οι απαραίτητες ενέργειες, διαδοχικά είναι οι ακόλουθες:

1. Αποδοχή της κληρονομιάς.

2. Απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών. Η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας αφορά ποσό 9000 €. Προκειμένου για την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει ο ιδιωτικός υπάλληλος να επιτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας ή να ορίσει τρίτο πρόσωπο που να πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας. Η αξιοπιστία αποδεικνύεται βάσει αντιγράφου ποινικού μητρώου του ιδίου του ιδιωτικού υπαλλήλου ή του τρίτου προσώπου, εφόσον ορισθεί για να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες.

3. Απόκτηση ειδικού σήματος λειτουργίας Τ.Ε.Ο.Μ. (Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση προς τον ΕΟΤ για την έκδοση πιστοποιητικού για την προσωρινή ισχύ της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου για ένα έτος από την ημερομηνία θανάτου του κληροδότη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης του ειδικού σήματος).

4. Αίτηση προς τον ΕΟΤ για τη χορήγηση έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου εντός ενός έτους μετά την αποδοχή της κληρονομιάς (σημείο 1).

5. Αίτηση προς την οικεία Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου σε αντικατάσταση της αρχικής, συνυποβάλλοντας την προαναφερθείσα στο σημείο 4 έγκριση αντικατάστασης του ΕΟΤ.

6. Κατάθεση στον ΕΟΤ επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου, εντός 2 μηνών από την έκδοση της έγκρισης αντικατάστασης (σημείο 6).

Σημεία αξιολόγησης:

1.         3 μονάδες

2.         4 μονάδες

3.         3 μονάδες

4.         4 μονάδες (η προθεσμία 1 μονάδα από τις 4)

5.         3 μονάδες

6.         3 μονάδες (η προθεσμία 1 μονάδα από τις 4)

Η σειρά των ενεργειών είναι σημαντική. Σε κάθε περίπτωση λάθους στη σειρά των ενεργειών αφαιρείται 1 μονάδα.

 

(Ζ) Τεχνικά Πρότυπα Και Εκμετάλλευση - 3 Περιπτώσεις

 

21. Κατά τη διάρκεια δρομολογίου και συγκεκριμένα την 16.00 μμ ο αναλογικός ταχογράφος λεωφορείου με οδηγό τον Α έπαθε ζημιά στο δρόμο. Ο Α αποφασίζει να τον επισκευάσει αμέσως. Το εγκεκριμένο συνεργείο επισκευής του ταχογράφου από εκεί που βρίσκεται το λεωφορείο απέχει μιάμιση ώρα δρόμο ενώ το συνεργείο χρειάζεται μία ώρα για να επισκευάσει τον ταχογράφο.

α. Σε τι ενέργειες ακριβώς πρέπει να προβεί ο Α αναφορικά με την βλάβη του ταχογράφου ? Περιγράψτε αναλυτικά την διαδικασία

β. Κατά την επισκευή ο τεχνίτης αφαιρεί τον ταχογράφο από το λεωφορείο τον επισκευάζει και τον επανατοποθετεί. Τι πρέπει να προσέξει ο Α αναφορικά με ενέργειες - διαδικασία που πρέπει να προβεί ο τεχνίτης του συνεργείου πέραν της επισκευής του ταχογράφου;

Απάντηση

α1. Πρέπει να μεταβεί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ,

α2. Εκεί να δηλώσει την βλάβη και να εφοδιαστεί σχετική βεβαίωση.

α3. Πρέπει να σημειώσει στην πίσω πλευρά του αναλογικού δίσκου του ταχογράφου στο διάγραμμα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του.  α4.Συγκεκριμένα από 16.00 μέχρι 17.30 μαυρίζει τα "κουτάκια" της οδήγησης , από 17.30 μέχρι 18.30 μαυρίζει "τα κουτάκια" του συνεργείου.

β1. Ο τεχνίτης θα πρέπει να τοποθετήσει νέες σφραγίδες με τον κωδικό του σε όλα εκείνα τα σημεία που αποσφράγισε για να κάνει την επισκευή.

β2. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθεί νέα βεβαίωση ταχογράφου που ο Α πρέπει να φέρει μαζί του (αντικαθιστώντας την παλιά)

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντησης α

α1. Μετάβαση Αστυνομία (4)

α2. βεβαίωση αστυνομίας (2) ,

α3. ανάγκη σημείωσης στο πίσω μέρος (4)

α4. ακριβής περιγραφή της διαδικασίας (2)

Απάντησης β

β1. Νέες σφραγίδες (4) ,

β2. έκδοση νέας βεβαίωσης (4)

22. Το λεωφορείο του Α "περνάει" ΚΤΕΟ δέκα ημερολογιακές ημέρες μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο ΔΤΕ. Το όχημα έχει κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) που εκδόθηκε μόλις ένα μήνα πριν. Στο ΚΤΕΟ του "σημειώνουν" αρκετές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων και υπερβολικές εκπομπές καυσαερίων.

α. Επειδή το λεωφορείο καθυστέρησε να ελεγχθεί, θα έχει καμιά "ποινή" από το ΚΤΕΟ και αν ναι ποια και για ποιο λόγο η ποινή ανέρχεται σε ποίο το ύψος;

β. Τι θα συμβεί με την ΚΕΚ του λεωφορείου; συνεχίζει να ισχύει;  αν ναι για πόσο καιρό; Αν όχι o A τι πρέπει να κάνει πότε και πού ;

γ. Πρέπει το λεωφορείο να επανελεγχθεί από το ΚΤΕΟ και αν ναι πότε ;

δ. Ο Α πρέπει σε αυτό το διάστημα να προβεί σε κάποια ενέργεια ; επιτρέπεται να μεταφέρει επιβάτες  το λεωφορείο ;

Απάντηση

α. Εφόσον το λεωφορείο προσκομίστηκε για έλεγχο με καθυστέρηση μικρότερη των 15 ημερών τότε καταβάλει συνολικά μιάμιση φορά το προβλεπόμενο για τον αρχικό έλεγχο ειδικό τέλος (δηλαδή προσαυξημένο 50%)

β. H KEK ακυρώνεται από το ΚΤΕΟ, επειδή ευρέθησαν υπερβολικά καυσαέρια και ο Α πρέπει εντός δέκα ημερών να επισκευάσει το λεωφορείο ώστε οι  εκπομπές να μην υπερβαίνουν τα όρια, και να εφοδιαστεί με νέα ΚΕΚ από κάποιο εξουσιοδοτημένο από το ΥΜΕ (για την έκδοση ΚΕΚ) συνεργείο.

γ. Το λεωφορείο πρέπει να επανελεγχθεί στο ΚΤΕΟ εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργεια του αρχικού ελέγχου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Α πρέπει να φροντίσει για την "επισκευή" του λεωφορείου προς διόρθωση των σοβαρών ελλείψεων και

δ. Επιτρέπεται αυτό το χρονικό διάστημα ( των 20 ημερών) να μεταφέρει επιβάτες  διασφαλίζοντας βέβαια την οδική ασφάλεια του λεωφορείου.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντησης α.

α1. Σωστό ειδικό τέλος (2) ,

α2. Σωστή αιτιολόγηση (4)

Απάντησης β.

β1. Ακύρωση ΚΕΚ (2) ,

β2. Χρονικό διάστημα (4) ,

β3. Εξουσ. Συνεργείο έκδοσης (2)

Απάντησης γ.

γ1.  20 μέρες επανελέγχου (2),

γ2. επισκευή λεωφορείου (2),

Απάντησης δ.

δ1. επιτρέπεται η κυκλοφορία (2)

23. Ο Ιδιοκτήτης Α λεωφορείου με μάζα οχήματος σε κυκλοφορία ΜΟΚ (απόβαρο) 4.000 χλγ. και ικανότητα έλξης 2.500 χλγρ. αποφασίζει να αγοράσει ένα ρυμουλκούμενο (μπαγκαζιέρα) για να μεταφέρει τις αποσκευές των επιβατών. Έχει βρει στην αγορά δύο μπαγκαζιέρες που ικανοποιούν τις ανάγκες του, την μπαγκαζιέρα 1 με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος ΜΑΜΦΟ (μικτό) 2010 χλγρ που δεν διαθέτει όμως ούτε φρένα ούτε χειρόφρενο (πέδη στάθμευσης) και την μπαγκαζιέρα 2 με φρένα αλλά χωρίς χειρόφρενο (πέδη στάθμευσης και ΜΑΜΦΟ (μικτό) 2400 χλγρ.   

α. Επιτρέπεται να αγοράσει κάποια από αυτές και αν ναι ποια και γιατί ;

β. Σε περίπτωση που αγοράσει κάποια από τις δύο σε ποια υπηρεσία οφείλει να απευθυνθεί ;

γ. Χρειάζεται να προσκομίσει στη υπηρεσία το λεωφορείο και την μπαγκαζιέρα ή μόνο το ένα από τα δύο οχήματα (και ποιο) ή κανένα από τα δύο.

δ. Θα εφοδιαστεί με κάποιο έγγραφο από την υπηρεσία;

ε. Θα συμπληρωθεί ή θα αντικατασταθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου;

Απάντηση

α. Επιτρέπεται να αγοράσει την μπαγκαζιέρα 1 που έχει ΜΑΜΦΟ μικρότερη από το μισό του ΜΟΚ + το βάρος του οδηγού του λεωφορείου. Η μπαγκαζιέρα 2, επειδή δεν έχει χειρόφρενο, εμπιπτει στον ίδιο περιορισμό, κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να προσαρτηθεί αφού η ΜΑΜΦΟ της είναι μεγαλύτερη από το μισό του ΜΟΚ + το βάρος του οδηγού του λεωφορείου.

β. Θα πάει στην Υπηρεσία Μεταφορών που έχει βγάλει άδεια το λεωφορείο

γ. Δεν χρειάζεται να περάσει επιθεώρηση κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να προσκομίσει κανένα από τα δύο οχήματα

δ. Θα εφοδιαστεί με σημείωμα έλξης που θα εκδώσει η Υπηρεσία

ε. Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντησης α.

α1. Σωστή μπαγκαζιέρα (2) ,

α2. Σωστή αιτιολόγηση (4)

Απάντησης β. Σωστή υπηρεσία (2) ,

Απάντησης γ. Μη προσκόμιση οχήματος (4)

Απάντησης δ. Σωστό σημείωμα έλξης (4) ,

Απάντησης ε.  Ούτε αντικατάσταση ούτε συμπλήρωση (4)

 

(Η) Οδική Ασφάλεια - 1 Περίπτωση

 

24. Ο Γιώργος Σ. είναι 24 ετών και κάτοχος άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας. Κατόπιν επιτυχών θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης της Δ΄ κατηγορίας, η αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επέκτεινε την άδεια οδήγησης του Γιώργου Σ. και ανέγραψε στο σχετικό έντυπο τον περιορισμό των 50 χλμ. (Υπουργική Απόφαση 58930/480/3-5-1999). Έπειτα από ένα μήνα ο Γιώργος Σ. προσλήφθηκε ως οδηγός λεωφορείου στο Κ.Τ.Ε.Λ. Κοζάνης και κλήθηκε να εκτελέσει το δρομολόγιο Κοζάνη - Αθήνα.

α. Έχει το δικαίωμα ο συγκεκριμένος οδηγός να εκτελέσει αυτό το δρομολόγιο;

β. Πότε θα μπορέσει ο Γιώργος Σ. να εκτελεί δρομολόγια άνω των 50 χλμ.;

Απάντηση:

α. Ο Γιώργος Σ. δεν έχει ακόμη το δικαίωμα να εκτελέσει το δρομολόγιο Κοζάνη - Αθήνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 58930/480/3-5-1999), "αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προϋπηρεσία ενός έτους, τουλάχιστον, σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ ή Γ+Ε) του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χλμ". Εν προκειμένω, ο οδηγός Γιώργος Σ. δεν διαθέτει τέτοια προϋπηρεσία, αφού το έντυπο της άδειάς του αναγράφει τον περιορισμό οδήγησης μέχρι ακτίνας 50 χλμ.

β. Ο Γιώργος Σ. θα μπορεί να πραγματοποιεί δρομολόγια άνω των 50 χλμ., όπως εν προκειμένω το Κοζάνη - Αθήνα, μόνο αφότου αποκτήσει προϋπηρεσία ενός έτους, τουλάχιστον, στην οδήγηση λεωφορείου για ακτίνα μέχρι 50 χλμ. Στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω ένδειξη του περιορισμού οδήγησης στο έντυπο της άδειας θα διαγραφεί μετά την κατάθεση των σχετικών αποδεικτικών στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντηση α: Ο Γιώργος Σ. δεν έχει το δικαίωμα να εκτελέσει το δρομολόγιο (2), προϋπόθεση της προϋπηρεσίας κατά την κείμενη νομοθεσία (5), ο Γιώργος Σ. δεν διαθέτει την απαραίτητη προϋπηρεσία και περιορισμός οδήγησης στο έντυπο της άδειας (5).

Απάντηση β: Δικαίωμα εκτέλεσης του δρομολογίου μετά την απόκτηση προϋπηρεσίας (4), διαγραφή της ένδειξης του περιορισμού από το έντυπο της άδειας (4).