Η σχολή Έραστος Μπαϊρακτάρης που εδρεύει στην Κόρινθο, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των ειδών αδειών οδήγησης και υπόσχεται την επιτυχία στην απόκτηση τους.

    Σύμφωνα με τις νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης (όπως διαμορφώνονται με το Π.Δ. 51/2012 που ισχύουν από 19/1/2013), οι άδειες οδήγησης έχουν ως εξής:

  

 1. Μοτοποδήλατο - Μοτοσικλέτα

  o   ΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

  o   Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

  o   Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw

  o   Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

 2. Αυτοκίνητο

  o   Β1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης για τετράκυκλα

  o   Β κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος

  o   ΒΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων (ρυμουλκό Β κατ. & ρυμουλκούμενο άνω των 750 kg μικτό βάρος)

 3. Φορτηγό

  o   C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος

  o   C1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)

  o   C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

  o   CE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

 4. Λεωφορείο

  o   D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & μέχρι 8 μέτρα μήκος

  o   D1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)

  o   D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου

  o   DE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)