Η Εκπαίδευση χωρίζεται σε θεωρητική & πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών για κάθε κατηγορία.

    Στη σχολή μας με ωριμότητα και ζήλο προσφέρουμε στους μαθητές μας τις κατάλληλες γνώσεις για την κυκλοφοριακή αγωγή, με σκοπό την σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση, δημιουργώντας αυριανούς οδηγούς άξια ικανούς να ανταπεξέλθουν στις διάφορες συνθήκες κυκλοφορίας.

    Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων σε συνδυασμό με την πρακτική εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία καταρτισμένων οδηγών με οδηγική παιδεία και σωστό χειρισμό του οχήματος.

     Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η μεταδοτικότητά μας σε συνδυασμό με τα πρακτικά μαθήματα σε καινούρια οχήματα βοηθάει τους μαθητές μας να έχουν μια σίγουρη επιτυχία.

 

Στη σχολή μας με γνώμονα το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καταφέρνουμε να πετύχουμε τα εξής:

  • Εφαρμογή νομοθεσίας εναρμονισμένης με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  • Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως των υποψηφίων οδηγών, πριν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις.
  • Λειτουργία ειδικά εξοπλισμένης Σχολής και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, όπου γίνεται η διδασκαλία των βιβλίων - εγχειριδίων θεωρητικής εκπαιδεύσεως υποψηφίων οδηγών.
  • Διαρκή επιμόρφωση εκπαιδευτών και εξεταστών υποψηφίων οδηγών.

 

     Επισκέπτοντάς μας μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις προσφορές μας και για όποια απορία έχετε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από την φόρμα επαφής μας.