Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε κάποια Έγγραφα ή Αιτήσεις που είναι απαραίτητα για το Δίπλωμα οδήγησης:

1. Αίτηση Διπλώματος

που πρέπει να υποβάλετε στην Υπηρεσία που θα καταθέσετε τα χαρτιά σας για την έκδοση του διπλώματος που επιθυμείτε. Χρήσιμη για οποιαδήποτε υπόθεση σας με το Υπουργείο Μεταφορών.


 

2. Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος

Θα την χρειαστείτε στην Υπηρεσία που θα καταθέσετε τα χαρτιά σας για την έκδοση του διπλώματος. Προσοχή στη συμπλήρωση της (μόνο μπλε μελάνι) καθώς και στο πώς θα κολλήσετε τη φωτογραφία.


 

3. Υπεύθυνη Δήλωση

Η γνωστή Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8. παρ. 4 Ν. 1599/1986), συμπληρώστε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά και τυπώστε την. Χρήσιμη για οποιαδήποτε υπόθεση.

 

Τις αντίστοιχες αιτήσεις μπορείτε να της προμηθευτείτε και από την σχολή μας. Επίσης για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.