Επόμενες εξετάσεις για πιστοποιητικό ADR (επικίνδυνων εμπορευμάτων) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019  και ώρα 10.00 στο εξεταστικό κέντρο Κορίνθου Κωστή Παλαμά 53. Αντίστοιχα επόμενες εξετάσεις για απόκτηση Π.Ε.Ε (αφορά κάρτα οδικού μεταφορέα), θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου  2019 στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

     Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε δωρεάν online test ADRγια τη βασική εκπαίδευση σε όλες τις κλάσεις, καθώς και για τις ανανεώσεις σε όλες τις κλάσεις (δηλαδή στη βασική, στις δεξαμενές, στα εκρηκτικά, καθώς και στα ραδιενεργά). Το test λειτουργεί με ερωτηματολόγια σε όλη την ύλη, δηλαδή στα κεφάλαια της κάθε κατηγορίας, ή με τυχαία test 25 ή 15 ερωτήσεων, ανάλογα με τις κλάσεις που έχετε επιλέξει. Επίσης θα βρείτε και test ΣΕΚΑΜ (αφορά Κάρτα Οδικού Μεταφορέα) για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, για να μπορείτε να εξασκείστε στις ερωτήσεις και στις μελέτες περιπτώσεων.