Στην Σχολή μας μπορείτε να αποκτήσετε την Κατηγορία ΒΕ δηλαδή τον συνδυασμό αυτοκινήτου κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg. Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013.

Ζητήστε τις προσφορές μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής μας είτε από το να μας επισκεφτείτε από κοντά.