Η σχολή μας αναλαμβάνει την όλη διαδικασία έκδοσης, ανανέωση ή αντικατάσταση από απώλεια ή κλοπή "Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου".

     Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση νέας κάρτας: 

  1. Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο)
  2. ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία).
  3. Φωτοτυπία διπλώματος
  4. Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή.
  5. Παράβολο 150 € ηλεκτρονικά από το e-paravolo.gr

Η ισχύς του ψηφιακού ταχογράφου είναι για 5 χρόνια, μετά χρειάζεται ανανέωση.

     Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου εκδίδεται με τη διαδικασία e-Παράβολο όπως αυτή πραγματοποιείται από την αντίστοιχη εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

   Απαραίτητα Έγγραφα

a. Εξουσιοδότηση γιά κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 

που πρέπει να υποβάλετε στην Υπηρεσία που θα καταθέσετε τα χαρτιά σας για την έκδοση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου. Χρήσιμη για οποιαδήποτε υπόθεση σας με το Υπουργείο Μεταφορών.

 

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής μας είτε από το να μας επισκεφτείτε από κοντά.