Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την έκδοση και χρήση παραβόλων, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους Φορείς του.

 

H διαδικασία  του ηλεκτρονικού παραβόλου περιλαμβάνει:

  1. Δημιουργία e-παραβόλου:
    Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο e-παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το e-παράβολο για να το καταθέσει στον Φορέα.

  2. Πληρωμή e-παραβόλου:
    Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.

  3. Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα:
    Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στον Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στην συνέχεια, ο υπάλληλος του Φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου.

 

«Η σχολή μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την όλη διαδικασία έκδοσης e-παραβόλου»

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής μας είτε από το να μας επισκεφτείτε από κοντά.