Στη νέα μας Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), στην οδό Δαμασκηνού 6 στην Κόρινθο, πραγματοποιείτε η επιμόρφωση για την απόκτηση του ADR (europian Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) για τις κατηγορίες των επικινδύνων εμπορευμάτων.

     Η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με συγκεκριμένες διατάξεις. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. 

     Η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων είναι αναγκαία για την οδήγηση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα που λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους ανθρώπους, στα ζώα και στο περιβάλλον ενός τόπου και διακρίνονται στις εξής παρακάτω κλάσεις:

 Εικονίδιο Περιγραφή 
  Κλάση 1    

Εκρηκτικά

Εκρηκτικές ύλες και είδη: ΤΝΤ, πυρίτιδα, ρουκέτες

Είδη γεμισμένα με εκρηκτικές ύλες: εμπρηστικά φυσίγγια, πυροκροτητές                             

Αναφλεκτήρες, πυροτεχνήματα και παρόμοια εμπορεύματα: βεγγαλικά, καπνογόνα

Πρ. κίνδυνος: Έκρηξη
 

Κλάση  2

Αέρια πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα με πίεση: άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, μεθάνιο, φυσικό αέριο, φυσίγγια αερίου, εντομοκτόνα αέρια, βουτάνιο, προπάνιο

Πρ. κίνδυνος: Ασφυξία

Δευτ. κίνδυνος: Κίνδυνος εντατικοποίησης της καύσης άλλων ουσιών

   

Κλάση 3

Εύφλεκτα υγρά: βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, εκχυλίσματα αρωματικά, ελαιοχρώματα κ.λ.π  

Πρ. κίνδυνος: Φωτιά

Δευτ. κίνδυνος: Τοξικότητα

   

Κλάση   4.1

Εύφλεκτα στερεά:σπίρτα, ναφθαλίνιο, θείο, δημήτριο σε πλάκες, καμφορά συνθετική, καουτσούκ

Πρ. κίνδυνος: Φωτιά

   

Κλάση   4.2

Εύφλεκτα στερεά ή ύλες υποκείμενες σε αυτόματη καύση: βαμβάκι, μαλλί άχρηστο, λευκός και  κίτρινος φώσφορος, μέταλλα σε πυρφόρο μορφή

Πρ. κίνδυνος: Αυτανάφλεξη

   

Κλάση   4.3

Εύφλεκτα στερεά ή ύλες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό: σκόνη αλουμινίου,  λίθιο, αλκολομετάλια (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), λεπτά ξέσματα ψευδαργύρου, νάτριο, ασβέστιο

Πρ. κίνδυνος: Επικινδυνότητα με το νερό από έκκληση αερίων – Εκπομπή εύφλεκτων αερίων

   

 Κλάση   5.1

Οξειδωτικές ύλες: λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, νιτρικό αλουμίνιο, νιτρικό ασβέστιο

Πρ. κίνδυνος: Εκπομπή Οξυγόνου.

Δευτ. κίνδυνος: Αυτόνομη βίαιη αντίδραση που προκαλείται από αποσύνθεση

   

Κλάση   5.2 Οργανικά υπεροξείδια: τύπου C, τύπου D, τύπου Ε

Πρ. κίνδυνος: Θερμική Αστάθεια

   

Κλάση   6.1

Τοξικές ύλες: δακρυγόνα, φάρμακα, υδροκυανικό οξύ, νιτρίλια, χλωρονιτροβενζένια, φαινόλη

Πρ. κίνδυνος: Δηλητηρίαση

Δευτ. κίνδυνος: Οξείδωση (εντατικοποίηση της φωτιάς)

   

Κλάση   6.2

Απεχθείς, νοσογόνες και μολυσματικές ύλες: ιατρικά απόβλητα, νωπά δέρματα, νωπά κόκκαλα, εντόσθια

Πρ. κίνδυνος: Μόλυνση

   

Κλάση   7  

Ραδιενεργές ύλες: ουράνιο, θόριο, εξαφθοριούχο ουράνιο

Πρ. κίνδυνος: Ραδιενέργεια

   

Κλάση   8 Διαβρωτικές ύλες:θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, διάλυμα καυστικής σόδας, χρησιμοποιημένες μπαταρίες

Πρ. κίνδυνος: Διάβρωση

Δευτ. κίνδυνος: Τοξικότητα
   

Κλάση   9

Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη:αμίαντος, μπαταρίες λιθίου, συσκευές φουσκώματος αερόσακων, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, διοξίνες

Διάφορους κινδύνους (π.χ σε περίπτωση φωτιάς εκπομπή διοξινών)

  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

(α): πολύ επικίνδυνο             [333]                                            F → Εύφλεκτο

(b): ιδιαιτέρως επικίνδυνο    [33]                                            Α → Ασφυξιογόνο

(c) : ελαφρώς επικίνδυνο      [30]                                          ΤΟ → Τοξικό-Οξειδωτικό

 

Κατηγορία πιστοποιητικού

Βασική

Εκπαίδευση

Μεταφορά σε Δεξαμενές

Εκρηκτικές

Ουσίες

Ραδιενεργές

Ύλες

Μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα
   Π1       Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών και ραδιενεργών ουσιών
   Π2     Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των ραδιενεργών ουσιών
   Π3     Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών ουσιών
   Π4   Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα
   Π5     Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών και ραδιενεργών ουσιών
   Π6   Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των ραδιενεργών ουσιών
   Π7   Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών ουσιών
   Π8 Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση  
  2. Δίπλωμα τουλάχιστον Β' Κατηγορίας

  3. Αντίγραφο Ταυτότητας

  4. Φωτογραφία διπλώματος
  5. ΄Εντυπο εκτύπωσης πιστοποιητικού 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής είτε να μας επισκεφτείτε από κοντά.