Στη νέα μας Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), στην οδό Δαμασκηνού 6 στην Κόρινθο, πραγματοποιείτε η επιμόρφωση των οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων στα γνωστικά πεδία που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμός 1071/2009/ΕΚ), καθώς και την προετοιμασία αυτών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας.

      Το  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Μεταφορέων  απευθύνεται  σε  μεταφορείς  που  θέλουν  να  αποκτήσουν  στο  όνομα  τους  άδεια  οδικού  μεταφορέα  δημοσίας  χρήσεως  οχήματος  φορτηγού  ή  λεωφορείου. Οι  εξετάσεις  πραγματοποιούνται  κάθε  τρείς  μήνες  (Μάρτιο-Ιούνιο-Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο) και  οι  κατηγορίες  των  πιστοποιητικών  είναι οι εξής:

  •     Εθνικών  εμπορευματικών  μεταφορών  (φορτηγό)
  •     Εθνικών - Διεθνών  εμπορευματικών  μεταφορών  (φορτηγό)
  •     Εθνικών  επιβατικών  μεταφορών  (λεωφορείο ΚΤΕΛ ή τουριστικό)
  •     Εθνικών - Διεθνών  επιβατικών  μεταφορών  (λεωφορείο ΚΤΕΛ ή τουριστικό)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ EΓΓΡΑΦΗΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής είτε  να μας επισκεφτείτε από κοντά.