ΑΜ

  

Κατηγορία ΑΜ (Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα)

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Α1 

Κατηγορία Α1:

 

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Α2 

Κατηγορία Α2:

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Α 

Κατηγορία Α:

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Σημείωση:    

 

 

 

Η κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία προβλέπει κατ’ ελάχιστο: 

  • 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
  • 10 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
  • 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας

Παρατήρηση:    

Τα οχήματα στις φωτογραφίες ανήκουν στον στόλο οχημάτων του Μπαϊρακτάρη Έραστου. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία ΑΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής μας είτε από το να μας επισκεφτείτε από κοντά.

 

Επιστροφή