ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

1η Περίπτωση

 

1. Ο Γ.Κ. μεταφορέας από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρει εμπορεύματα από την Καβάλα στη FYROM. Έξω από την πόλη των Σκοπίων ακινητοποιείται το φορτηγό του, λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων και καθυστερεί κατά 5 ημέρες η παράδοση των εμπορευμάτων. Ο φορτωτής στρέφεται κατά του Γ.Κ. ζητώντας αποζημίωση για τις βλάβες που υπέστη, λόγω της ακύρωσης της παραγγελίας.

α. Πώς επιλύεται η διαφορά;

β. Και γιατί;

Απάντηση

α. Στη  συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται η διεθνής συμφωνία CMR.

β. Πρόκειται για διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων, αφού ο τόπος παραλαβής και παράδοσης βρίσκεται σε διαφορετικές χώρες, από τις οποίες η μια τουλάχιστον (Ελλάδα) είναι χώρα που έχει υπογράψει τη σύμβαση, ασχέτως από τον τόπο διαμονής και της εθνικότητας  των συμβαλλομένων (αποστολέας-παραλήπτης). H CMR ισχύει για τις μεταφορές επ' αμοιβή (με κόμιστρο), όπως είναι η εξεταζόμενη περίπτωση.

Σημεία αξιολόγησης:

α: 5 βαθμοί

β: 15 βαθμοί

2η Περίπτωση

 

2. Έλληνας μεταφορέας που δραστρηριοποιείται στις διεθνείς μεταφορές παραλαμβάνει εμπορεύματα από τη Φραγκφούρτη για να τα μεταφέρει στο Μιλάνο.

α. Ποιο είναι το παραστατικό, σύμφωνα με την Συμφωνία CMR, που πρέπει να συνοδεύει τα εμπορεύματα, ώστε η μεταφορά να είναι απολύτως σύννομη;

β. Ποιοι παραλαμβάνουν αντίγραφα του δελτίου CMR;

γ. Τι στοιχεία πρέπει να αναγράφει το σχετικό παραστατικό

Απάντηση

α. Εκδίδεται δελτίο CMR από τον αποστολέα σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.

β. Το πρώτο αντίτυπο παραλαμβάνει ο αποστολέας, το δεύτερο συνοδεύει τα εμπορεύματα και το τρίτο παραμένει στον μεταφορέα.

γ. Στο δελτίο CMR αναγράφονται στοιχεία όπως:

    1.Ημερομηνία και τόπος όπου εξεδόθη το δελτίο CMR

    2.Όνομα, διεύθυνση αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη

    3.Τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων

    4.Περιγραφή των εμπορευμάτων και της συσκευασίας τους

    5.Αριθμός δεμάτων και  μικτό βάρος

    6.Χρεώσεις (κόμιστρο)

    7.Δήλωση ότι η μεταφορά υπόκειται στις διατάξεις της CMR

Σημεία αξιολόγησης:

α: 3 βαθμοί

β: 3 βαθμοί

γ: 14 βαθμοί (οι 14 βαθμοί ισοκατανέμονται στις 7 επιμέρους απαντήσεις).

3η Περίπτωση

 

3. Μεταφορική Εταιρεία ΙΜΕ- ΕΠΕ Διεθνών Μεταφορών ανέλαβε την μεταφορά από την Θεσσαλονίκη στην Αυστρία είκοσι (20) δεμάτων, που περιέχουν γυναικεία και ανδρικά ρούχα, ελληνικής προέλευσης. Η συμφωνία προβλέπει παράδοση στις 20 Μαρτίου 2007 και τόπο παράδοσης το Σάλτσμπουργκ. Στην Ιταλία, το φορτηγό όχημα, που εκτελεί τη μεταφορά, σταματά στο Πρίντεζι για να ξεκουραστεί ο οδηγός. Κλέφτες αφαιρούν δύο δέματα, ενώ ο οδηγός στην προσπάθεια του να διαλευκάνει την υπόθεση με τις Ιταλικές Αρχές, χάνει πολύτιμο χρόνο και καθυστερεί την παράδοση κατά μια ημέρα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την μεταφορική εταιρεία και τον οδηγό;

α. Έχει ευθύνη για την κλοπή;

β. Έχει ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης;

γ. Τι έπρεπε να κάνει ο οδηγός;

Απάντηση

α. Ο μεταφορέας (εν προκειμένω η ΙΜΕ ΕΠΕ) φέρει ευθύνη για την απώλεια του εμπορεύματος, οπότε επιβαρύνεται με την αποζημίωση.

β. Η καθυστέρηση στην παράδοση του εμπορεύματος γεννά δικαίωμα αποζημίωσης για τον παραλήπτη, που μπορεί να διεκδικήσει από την μεταφορική εταιρεία.

γ. Ο οδηγός όφειλε να παρκάρει το όχημα σε ασφαλές (φυλασσόμενο) πάρκινγκ, ενόσω ο ίδιος ξεκουραζόταν.

Σημεία αξιολόγησης:

 α: 8 βαθμοί

 β: 6 βαθμοί

 γ: 6 βαθμοί

 

4η Περίπτωση

 

 

4. Ο Γ.Κ Μεταφορέας από την Κρήτη μεταφέρει στην Αλβανία μικτό φορτίο (groupage) που περιέχει, μεταξύ άλλων, βρώσιμες ελιές, ελαιόλαδο και 3 κούτες τσιγάρα με 15.000 πακέτα τσιγάρα.

Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού (μεταφορέας) προμηθεύεται από την Ελλάδα συνοδευτικό τελωνειακό έγγραφο TIR, που απαιτείται για τις τρίτες (μη κοινοτικές) χώρες, όπως η Αλβανία.

Καθοδόν προς τα Τίρανα, κλέφτες αποσπούν από το όχημα ποσότητες ελαιολάδου και τις δύο κούτες τσιγάρων.

Πώς καλύπτονται σε αυτή την περίπτωση οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι;

α. Για το ελαιόλαδο;

β. Για τα τσιγάρα;

Απάντηση

α.  Για τους δασμούς και φόρους που αντιστοιχούν στο κλεμμένο ελαιόλαδο, παρέχεται κάλυψη από το carnet TIR.

β. Οι δασμοί και φόροι για τα τσιγάρα καταβάλλονται από τον μεταφορέα, εκτός εάν είχε ασφαλίσει το εμπόρευμα. Το carnet TIR δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού (tobacco).

Σημεία αξιολόγησης:

 α: 10 βαθμοί

 β: 10 βαθμοί

 

5η Περίπτωση

 

 

5. Πολλές φορές, κατά τη διαδικασία διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων, ανακύπτουν διαφορές μεταξύ αποστολέα και μεταφορέα. Σε περιπτώσεις ζημιών ή βλαβών, η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια και η κάθε πλευρά επιχειρεί να ρίξει τις ευθύνες στην άλλη. Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ώστε να διασφαλιστεί έναντι του αποστολέα;

Απάντηση

α. Οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο δελτίο CMR, ως προς τον αριθμό των δεμάτων, τα σημεία και αριθμούς αυτών.

β. Να ελέγχει την εμφανή κατάσταση των εμπορευμάτων και της συσκευασίας τους.

γ. Εάν δε, παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα στην κατάσταση των εμπορευμάτων, θα πρέπει να το επισημάνει, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις του στο δελτίο CMR.

Σημεία αξιολόγησης:

α: 6 βαθμοί

β: 6 βαθμοί

γ: 8 βαθμοί

 

6η Περίπτωση

 

6. Ο Α, Έλληνας οδικός μεταφορέας,  διενεργεί μεταφορά εύφλεκτων προϊόντων από την Αθήνα στη Γερμανία με συνδυασμό οχημάτων, ρυμουλκό ιδιοκτησίας του και ρυμουλκούμενο το οποίο έχει μισθώσει από τον Β (εκμισθωτή) σύμφωνα με το π.δ. 91/88.

α. Αναφέρετε το πρόσωπο (μισθωτή Α ή εκμισθωτή Β) στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παρακάτω έγγραφα: CMR- κοινοτική άδεια - άδεια κυκλοφορίας ρυμουλκού- άδεια κυκλοφορίας ρυμουλκούμενου.

β. Αναφέρετε τα έγγραφα του οδηγού με δεδομένο ότι το παραπάνω ΦΔΧ αυτοκίνητο οδηγείται από οδηγό ρωσικής  υπηκοότητας.

Απάντηση

1. Το CMR εκδίδεται από τον A (μισθωτή)

2. Η κοινοτική άδεια εκδίδεται στο όνομα του  A (μισθωτή)

3.Η  Άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκού έχει εκδοθεί στο όνομα του Α (μισθωτή)

4. Η  Άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου  έχει εκδοθεί στο όνομα του Β (εκμισθωτή).

β. Τα έγγραφα οδηγού είναι:

1. Η άδεια ικανότητας οδηγού κατηγορίας Γ + Ε

2. Η βεβαίωση οδηγού του Κανονισμού (ΕΚ) 484/2002

3. Πιστοποιητικό κατάρτισης ADR για τον οδηγό

Αξιολόγηση:

α: 12 βαθμοί, β: 8 βαθμοί.

 

7η Περίπτωση

 

7. Ελληνικό φορτηγό Δ.Χ μεταφέρει εμπορεύματα από το Αγρίνιο για την Ελβετία και διέρχεται μέσα από την Ιταλία και την Αυστρία. Στην Ιταλία, και ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο για λίγο σε parking του οδικού άξονα Μιλάνου- συνόρων της Αυστρίας, κλέφτες αφαιρούν το εμπόρευμα, με σκοπό να το διαθέσουν στην ιταλική αγορά. Το όχημα είναι εφοδιασμένο με δελτίο TIR.

α. Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που ανέκυψε και ποια είναι η διαδικασία καταβολής διαφυγόντων φόρων και δασμών;

β. Επιβαρύνεται ο μεταφορέας και μέχρι ποιου σημείου;

γ. Ποιο είναι το εγγυημένο ποσό το οποίο θα καταβληθεί στο ιταλικό  δημόσιο;

Απάντηση:

α. Το ιταλικό Δημόσιο θα διεκδικήσει αποζημίωση για διαφυγόντες δασμούς και φόρους από την IRU, που εκδίδει τα δελτία TIR. Η IRU θα στραφεί κατά της ΟΦΑΕ, η οποία με τη σειρά της θα στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, στην οποία ασφαλίζει τα δελτία TIR και η τελευταία θα στραφεί κατά του μεταφορέα (ιδιοκτήτη φορτηγού).

β. Εάν ο ιδιοκτήτης φορτηγού (μεταφορέας) έχει ασφαλισμένο το εμπόρευμα, τότε το ποσό θα καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία, διαφορετικά θα το καταβάλλει ο ίδιος.

γ. Το εγγυημένο ποσό για κοινοτικές χώρες είναι 60.000 ευρώ.

Αξιολόγηση:

α: 7 βαθμοί

β: 7 βαθμοί

γ: 6 βαθμοί

 

8η Περίπτωση

 

8. Οδικός μεταφορέας διενεργεί διεθνή  μεταφορά με σημείο φόρτωσης στην Γαλλία και εκφόρτωσης στην Αθήνα,  με συνδυασμό οχημάτων (ρυμουλκό / ρυμουλκούμενο) από τα οποία το ρυμουλκό  έχει ταξινομηθεί στη Γαλλία και το ρυμουλκούμενο στο Βέλγιο.  α. Είναι επιτρεπτή  η μεταφορά αυτή και αν ναι, απαιτείται κοινοτική άδεια για τα οχήματα που αποτελούν τον συρμό; β. Είναι δυνατή η διενέργεια μεταφοράς με τον συρμό αυτό από την Αθήνα προς την Πάτρα μετά την εκφόρτωση του εμπορεύματος; Αν ναι, πώς ονομάζεται το είδος της μεταφοράς αυτής και με ποιους περιορισμούς  διενεργείται (σχετικά με τη συχνότητα -περιοδικότητα δρομολογίων); γ. Ποια τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα ειδικά για τη μεταφοράς αυτή;

Απάντηση:

α. Η μεταφορά είναι επιτρεπτή και απαιτείται κοινοτική άδεια μόνο για το ρυμουλκό.

β. Η διενέργεια μεταφοράς (Αθήνα - Πάτρα) είναι δυνατή μόνο με τους όρους και προϋποθέσεις του  καμποτάζ (cabotage). Η μεταφορά αυτή διενεργείται με περιορισμούς σχετικά με τη συχνότητα και περιοδικότητα των δρομολογίων. Συγκεκριμένα κάθε όχημα μπορεί να διενεργεί μεταφορές καμποτάζ για συνολικό διάστημα μέχρι 10 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Τα πραγματοποιούμενα δρομολόγια δεν μπορεί να είναι διαδοχικά, μετά το πέρας δηλαδή του πρώτου δρομολογίου πρέπει να ακολουθεί διακοπή τουλάχιστον μιας ημέρας μέχρι την έναρξη του επόμενου δρομολογίου.

γ. Το καμποτάζ διενεργείται με τη χρήση κοινοτικής άδειας και Βιβλίου Ενδομεταφορών πέραν των λοιπών εγγράφων μεταφοράς.

Αξιολόγηση:

α: 5 βαθμοί

β: 10 βαθμοί - καμποτάζ 4, περιορισμοί 6

γ: 5 βαθμοί

 

9η Περίπτωση

 

9. Ο Γιώργος Μ. ανέλαβε τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων από την Αθήνα στη Γερμανία. Στην Ιταλία, απ' όπου διέρχεται, τον σταματούν για έλεγχο.

α. Τι πρέπει να διαθέτει απαραίτητα το όχημα-ψυγείο για να νομιμοποιείται να κάνει τη μεταφορά αυτή;

β. Τι πρέπει να δηλώνουν τα έγγραφα που πρέπει να φέρει μαζί του ο οδηγός  και να επιδείξει στις ελεγκτικές αρχές;

γ. Τι πινακίδες πρέπει να φέρει το όχημα;

Απάντηση

α. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα-ψυγείο να είναι εφοδιασμένο με ισχύον πιστοποιητικό ATP.

β. Τα έγγραφα μεταφοράς (CMR) πρέπει να δηλώνουν το όνομα του τροφίμου, εάν αυτό είναι καταψυγμένο ή υπερκαταψυγμένο, καθώς και ότι πρέπει να υποστεί άμεσα περαιτέρω επεξεργασία στον προορισμό.

γ. Απαιτείται ειδική σήμανση (πινακίδα) ATP.

Αξιολόγηση:

α: 10 βαθμοί

β: 5 βαθμοί

γ: 5 βαθμοί